Keissit

Tekes

Keksin kanssa tehdyn työn avulla Tekes sai selkeyttä visuaaliseen viestintään. Työpajat ja konsepti lisäsivät ymmärrystä ja helpottivat laajojen visuaalisten tarpeiden arviointia ja jäsentämistä.

Visuaalisen viestinnän työpajojen pohjalta toteutettiin kuvakonsepti Tekesin kanssa keväällä 2017. Työ sisälsi useamman työpajan ja tapaamisen, jotka koettiin Tekesissä tuottaviksi ja hyvin suunnitelluiksi.
 

”Projektin läpivieminen sujui mutkattomasti
Keksin projektityökalun Luutun avulla.”

 

Työpajoihin osallistui laajasti Tekesin asiantuntijoita eri puolilta organisaatiota. Näin saatiin monipuolisesti eri näkökulmia kehittämistarpeisiin ja sitoutettiin ihmiset alusta asti  uusiin toimintatapoihin.

”Kommunikaatio oli helppoa ja kaikki pysyivät
hyvin ajan tasalla prosessin eri vaiheissa.” 
 

Työpajat ja konsepti auttoivat löytämään uusia näkökulmia tarpeisiin sekä muodostivat selkeitä kriteerejä Tekesin visuaalisen viestintään. Kevään aikana kirkastuivat myös tarpeet niin kuvapankin ja kuvamaailman kehittämistyöhön, kuin kuvatuotantojen tilaamiseen.
 


”Esitysmateriaalit uudistettiin kuvakonseptin avulla ja 
se vaikutti Tekesin visuaaliseen viestintään ihan merkittävästi.
Saimme konseptista hyviä työkaluja ajattelumme tueksi.”
 

 

Keksi toteutti ensimmäiset kuvaukset kesällä 2017. ”Kuvausten suunnittelu ja toteutus oli helppoa, kun tarpeet, tyyli ja tekemisen tapa oli selkiytetty ja luettavissa konseptista” sanoo tuottaja Annika Rousu Keksistä.

 

 

Keissin lähde:

Susanna Lehto, viestintäassistentti, Tekes
Eeva Landowski, viestintäpäällikkö, Tekes

Keissin tiimi

Asiakasvastaava

Natalia Baer

Videokuvaaja

Anton Baer

Valokuvaaja

Mikael Ahlfors

Valokuvaaja

Tuomas Uusheimo

Valokuvaaja

Aleksi Poutanen

Tuottaja

Annika Rousu

Assistentti

Pekka Rousi

Meikkaaja

Sanna Liljamo

Vastaavat keissit