Keissit

Kiinteistötyönantajat ry

Oma kuvamaailma auttaa erottautumaan. Kuvamaailman suunnittelu aloitettiin kiteyttämällä miten Kiinteistötyönantajien arvot, visio ja toimintatapa näkyvät visuaalisessa viestinnässä.

Kiinteistötyönantajat ry


Kiinteistötyönantajat uudisti nettisivustonsa alkuvuodesta 2017. Yhteistyö Keksin kanssa aloitettiin kuvakonseptoinnilla, jolla määriteltiin asiakkaan kuvatarpeet ja kiteytettiin miten arvot, visio ja toimintatapa näkyvät visuaalisessa viestinnässä.

Kuvamaailman konseptoinnissa mietittiin paljon, miten Kiinteistötyönantajat halutaan liittona nähdä: perinteisiä normeja ja rajoja rikkovana modernina toimijana - helposti lähestyttävänä, lämminhenkisenä ja vaikuttavana. Pohdittavana oli myös se, miten erottautua jäsenyritysten kuvallisesta viestinnästä.  

 

”Yhdessä ideointia ja keskustelua oli paljon. Uusia kuvia on tarkoitus jatkossa käyttää sekä ulkoisessa että sisäisessä viestinnässä ja somessa.”

 

Kuvakonseptin valmistumisesta edettiin kuvatuotantoon. Kiinteistötyönantajien kuvakonsepti määritti kuvamaailman toteutettavaksi kolmen tyyppisillä kuvilla: tilakuvilla, kuvilla ihmisistä ja toimialasta kertovilla kuvilla. Kuvat kertovat mm. kiinteistöalan teknologiasta, kiinteistöpalveluiden vaikuttavuudesta ja alan työllistävyydestä. 

 

”Kuvakonsepti on kätevä työkaluna,
se kertoo selkeästi, mitä kuvien tulee ilmentää!” 

 

Kiinteistötyönantajat ry brändikuva
Kiinteistötyönantajat ry brändikuva

Kiinteistötyönantajien kuvauksissa käytettiin Keksin tavismalleja. Mallien valinnassa huomioitiin toimialan monikulttuurisuus. Henkilökuvausten lisäksi studiossa toteutettiin kiinteistöpalveluista kertovia kuvia, joissa näkyy alan uusi teknologia.

Tämä oli ensimmäinen kerta, kun Kiinteistötyönantajat toteutti oman kuvatuotannon. Kuvista muodostui pohja omalle kuvapankille. Kiinteistötyönantajat käyttää paljon kuvia nettisivuilla, some-kanavissa ja uutiskirjeissä. Omilla kuvilla viestit erottuvat.

 

”Yhteistyömme Keksin kanssa on toiminut hyvin, aikataulut ja kustannusarvio ovat pitäneet ja töiden tekeminen yhdessä on mukavaa.”

 

 

Keissin lähde: Pia Gramén, toimitusjohtaja Kiinteistötyönantajat ry
 

Kiinteistötyönantajat ry brändikuva
Kiinteistötyönantajat ry brändikuva
Kiinteistötyönantajat ry brändikuva
Kiinteistötyönantajat ry brändikuva
Kiinteistötyönantajat ry brändikuva
Yhteydenottopyyntö

Keissin tiimi

Asiakasvastaava

Jenni-Justiina Niemi

Valokuvaaja

Tuomas Uusheimo

Valokuvaaja

Pia Inberg

Meikkaaja

Kata Niemi