Keissit

Tasa-arvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutetun visuaalisen ilmeen uudistuksen yhteydessä haluttiin rakentaa oma kuvamaailma, joka ilmentää vaikeita asioita helposti lähestyttävästi. Tasa-arvolaki koskee kaikkia, joten kuvissa oli tärkeää näyttää monenlaisia ihmisiä.

Tasa-arvovaltuutetun vastuulle kuuluvat asiat eivät ole helpoimpia kuvattavia: ulkopuolisuuden tunne, neuvottomuus ja syrjintä. Asiakkaalle oli erittäin tärkeää, että Keksissä suunnitellaan asiat huolella.

Tasa-arvovaltuutetun ajattelutapa ja arvomaailma tulivat esille hienosti jo Keksin tekemässä kuvaussuunnitelmassa, joten yhteistyö tuntui helpolta aloittaa. 

 

”Yhteistyö on joustavaa, nopeaa ja
rentoa vuorovaikutusta.”

 

Kuvien avulla vaikeista aiheista tehdään helpommin ymmärrettäviä. Tarkoitus on viestiä iloa, jota kokemus avun saamisesta ja tasa-arvoisesta yhteiskunnasta saa aikaan.

Kuviin tarvittiin miehiä, naisia ja muunsukupuolisia ihmisiä. Eri värisiä, kokoisia, näköisiä ja ikäisiä ihmisiä, joihin katsojan on helppo samaistua. Mallit löytyivät kätevästi Keksin mallipankista, asiakkaan toiveiden mukaisesti.

 

”Palveluhenki on
huippuhyvä - Keksissä
oikeasti keskitytään
asiakkaaseen ja
asiakkaan tarpeisiin.”

 

Näillä kuvilla haluttiin murtaa käsitystä harmaasta, puuduttavasta viranomaisesta ja viestiä uudella tavalla toimimisesta. Siinä on onnistuttu, koska kokemukset rennoista ja välittömistä kohtaamisista ovat toteutuneet!

 

”Keksi on aarre.”

 

Keissin lähde:

Päivi Ojanperä, Tasa-arvovaltuutetun toimisto

Keissin tiimi

Valokuvaaja

Pia Inberg

Asiakasvastaava

Natalia Baer

Tuottaja

Annika Rousu

Meikkaaja

Kata Niemi

Vastaavat keissit