Keissit

Hiihtoliitto, MMA, JHL, Kalliolan Setlementti, LSKL, Suomen Taiteilijaseura

Järjestöt rakensivat visuaalista strategiaansa
uuteen uskoon Keksin pilottihankkeessa.

Keksin palvelut

Asiantuntija-apu


Kaikkiaan kuusi järjestöä osallistui Keksin visuaalisen strategian pilottihankkeeseen, jossa visuaalisuudelle etsittiin runkoa yhteisissä työpajoissa, itsenäisillä tehtävillä ja sparrausajalla. Mukana olivat Suomen Hiihtoliitto, MMA, Kalliolan Setlementti, JHL, Lastensuojelun Keskusliitto ja Suomen Taiteilijaseura. Osallistujat saivat kokoontumisissa jaettua ajatuksiaan visuaalisen viestinnän haasteista ja moni kiitteli hankkeen herättäneen keskustelua myös organisaation sisällä.

 

”Saimme kiinni strategisesta ajattelusta visuaalisen ilmeen kehittämisen suhteen. Visuaalisen strategian canvas toimi hyvänä pohjana pohdinnoille ja tarjosi sytykkeen organisaation sisäiselle keskustelulle.”
- JHL
 

Kalliolan Setlementin viestintäpäällikkö Anna Kotaviita piti kiinnostavana mahdollisuutta tutustua toisiin järjestöihin ja huomasi, että keskustelu oli hyvin samankaltaista toimialasta riippumatta.

”Erilaisuus oli valttia, sillä sopivasti kannustimme ja haastoimme toisiamme, jotta yhteistyöstä sai kukin mahdollisimman paljon irti ja jatkotyöstettävää”, Kotaviita kertoo.

Samalla kannalla on Suomen Hiihtoliiton viestintäpäällikkö Soili Hirvonen.

”Mekin teemme paljon oman urheilukentän sisällä, joten oli hauska käydä asioita läpi eri aloilla työskentelevien kanssa. Olimme kuitenkin samalla viivalla sillä kellään ei ole isoa koneistoa taustalla, ja järjestöjen edustajina saimme toisistamme vertaistukea”, Hirvonen sanoo.

 

”Sparrauskerta oli tosi hyvä, siinä koko viestinnän tiimi
pääsi pohtimaan tarkemmin visuaalista viestintää.”
- Lastensuojelun Keskusliitto

 


Työpajoissa visuaalisen strategian suuntaa haettiin muun muassa järjestön arvojen avulla, olemassa olevaa kuvamaailmaa arvioimalla sekä vuosikelloa hyödyntämällä. Puhuttiin budjetoinnista, kategorioista ja tavoitteista.

”Parasta olivat konkreettiset ideat työskentelyyn ja ratkaisuehdotukset järjestöille ajankohtaiseen aiheeseen eli kuinka tehdä visuaalisesti näyttävää materiaalia pienillä resursseilla. Kyse on usein näkökulmasta, mikä oli yksi paras anti koko pilotissa”, sanoo Anna Kotaviita.

Soili Hirvosen mukaan strategiasta puhuminen saattaa helposti olla hieman pelottavaa, kun siinä sukelletaan syvälle organisaation ytimeen ja tartutaan vaikeisiin kysymyksiin. ”Keksin pilotissa tajusimme, että strategia syntyy olemassaolevan toiminnan perusteella, ja on olemassa työkaluja, jotka auttavat tässä pohdinnassa.”

 

”Tehtävien tekeminen ja yhteiset keskustelut toivat 
paljon uusia ideoita. Toisilta oppii tosi paljon. Kun työpajaa 
ja keskusteluja johdattelee asiantuntija, voi luottaa, että
visustrategian työstämisessä mennään oikeaan suuntaan.”
- MMA

 


Pilottihankkeessa aloitetun visuaalisen strategian kehittämistyö jatkuu järjestöissä heidän omalla tavallaan. Visuaalisuus nähdään merkityksellisenä paitsi erottautumisen kannalta myös organisaation yhtenäisyyden vuoksi.

”Yhtenäinen visuaalisuus on yksi tapa hahmottaa, että monipuolinen tehtäväkenttämme on yhtä kokonaisuutta. Se luo tuttuuden tunteen niin henkilökunnalle kuin asiakkaillemme. Kalliolassa saamme myös leikitellä visuaalisuudella, mitä tulemme varmastikin hyödyntämään enemmän. Visuaalisuus voi olla myös kaunista, vaikka toimimme usein yhteiskunnallisesti tärkeiden kysymysten kanssa, jotka eivät ole kauniita, kuten yksinäisyys ja riippuvaisuudet”, Kotaviita perustelee.

 

”Erityisesti jäi mieleen se sitoutuneisuus ja läsnäolo, jolla
Keksiläiset olivat mukana tapaamisissa. He pakottivat osallistumaan
 ja pohtimaan asioita, auttoivat meidän näkökulmastamme käsin.
Oli mahtava tulla joka kerta, sitä suorastaan odotti!”
- Hiihtoliitto

Yhteydenottopyyntö