Palvelut

Asiantuntija-apu

 

Visuaalisuudella vaikutetaan

Onnistunut visuaalinen viestintä toteuttaa organisaation strategiaa ja tekee näkyväksi, millaisesta toimijasta on kyse. Visuaalisilla sisällöillä ohjataan ihmisen käyttäytymistä ja ostopäätöksiä sekä muokataan mielipiteitä. Visuaaliset sisällöt voivat olla monimutkaisten asioiden ymmärrystä lisääviä, informatiivisia tuotoksia, tunteiden herättäjiä tai ne voivat tarjota samastumisen mahdollisuuksia. Visuaalisia keinoja ja tekniikoita riittää: kuvat, videot, datavisualisoinnit, kuvitukset, animaatiot, virtuaalitodellisuus... 

 

Suunnitelmallisuus helpottaa työskentelyä ja säästää rahaa

Kuten kaikki toimiva viestintä, myös visuaalinen viestintä vaatii ammattitaitoa, suunnitelmallisuutta ja työkaluja. 

Parhaimmillaan visuaalinen viestintä vahvistaa brändiä ja muokkaa mielikuvia tavoitellulla tavalla. Tähän päästään pitkäjänteiselle työllä. Visuaaliselle viestinnälle tulee asettaa tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista arvioida säännöllisesti. Tekemisen lohkominen sopiviksi kokonaisuuksiksi on tärkeää, ja omien resurssien realistinen tunnistaminen auttaa matkalla kohti toimivaa visuaalista viestintää.

Suunnitelmallisuus luo visuaaliselle viestinnälle rungon ja helpottaa suuntaamaan päivittäistä työtä oikeisiin toimenpiteisiin. Jäsennelty toimintatapa säästää aikaa ja sen myötä euroja.

 

Sparraamme paremmaksi

Me Keksissä tarjoamme apua visuaalisen viestinnän konseptointiin ja kehittämiseen. Tuemme visuaalisen strategian muotoilua asiakkaalle parhaiten sopivalla tavalla. Voimme esimerkiksi työskennellä pitkäjänteisesti visuaalisen viestinnän kehittäjäkumppanina, auttaa somekuvatuotannon hiomisessa sujuvaksi prosessiksi tai valmistella mediapankin hankintaa.  

 

Konsepti kiteyttää olennaisen

Konseptointi on meillä prosessi, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tärkeä osa konseptointia ovat työpajat, joissa keskustellaan asiantuntijoiden opastuksella ja tehdään harjoituksia. Työpajojen fasilitointia on kehitetty Keksissä yli kymmenen vuoden ajan, ja saamme jatkuvasti kiitosta työpajoistamme.

Esimerkiksi kuvakonseptoinnissa ruoditaan olemassaoleva kuvamaailma, pohditaan strategian ja arvojen näkymistä valokuvissa, määritetään tarvittavat kuvasisällöt sekä asetetaan tavoitteet tulevalle tekemiselle. Konseptoinnin lopputuloksena syntyy ohjeistus, joka on käytännön työkalu. Kuvakonsepti ohjaa yhtenäistä tekemistä ja opastaa kuvien käytössä eri kanavissa ja käyttötarkoituksissa. Työpajatyöskentely on myös keino sitouttaa oma henkilöstö toimimaan yhdessä sovitulla tavalla.

 

Koulutuksesta oivalluksia

Koulutamme asiakkaitamme erilaisten visuaalisten sisältöjen suunnittelussa, tuotannossa ja hyödyntämisessä sekä erilaisten prosessien kehittämisessä. 

Räätälöimme koulutukset aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Kouluttaudumme myös itse jatkuvasti ja tuomme ajankohtaisen tiedon asiakkaidemme hyödynnettäväksi. 

 

 

Pyydä tarjous

Please wait...

Keissit