Palvelut

Asiantuntija-apu

Keksi palvelee poikkeusaikana

Meillä Keksissä hommat jatkuvat turvallisesti ja luotettavasti poikkeusoloista huolimatta. Toteutamme ennakkosuunnittelun, työpajat ja konseptoinnin sujuvasti etänä asiakkaan tarpeet huomioiden. Joskus sanojen pukeminen kuviksi on haastavaa. Siksi me katsomme asiakasta silmiin, kysymme, ellemme ymmärrä ja kuuntelemme tarkasti. Me haluamme varmistaa, että visuaalinen viestintä on asiakkaillemme kannattava investointi. 

Ota yhteyttä

Please wait...

Visuaalisuus on tapa vaikuttaa

Visuaalisuus on merkittävä osa viestintää ja markkinointia. Onnistunut visuaalinen viestintä toteuttaa organisaation strategiaa ja kiteyttää vision näkyväksi.

Visuaalisia keinoja ja tekniikoita riittää pohdittavaksi: kuvat, videot, datavisualisointi, kuvitukset, animaatiot, virtuaalitodellisuus... Kuten kaikki toimiva viestintä, myös visuaalinen viestintä vaatii ammattitaitoa, suunnitelmallisuutta ja työkaluja. 

Parhaimmillaan visuaalinen viestintä vahvistaa brändiä ja muokkaa mielikuvia toivotulla tavalla. Visuaaliselle viestinnälle tulee asettaa tavoitteet ja tavoitteiden toteutumista arvioida säännöllisesti.

Toimiva visuaalinen viestintä on organisaation arvojen mukaista ja se vaatii pitkäjänteistä työtä. Suunnitelmallisuus luo visuaaliselle viestinnälle rungon ja helpottaa päivittäistä työtä. Hyvä suunnittelu säästää myös aikaa ja sen myötä euroja!

Sparraamme paremmaksi

Me Keksissä tarjoamme apua visuaalisen viestinnän konseptointiin ja kehittämiseen. Tuemme visuaalisen strategian muotoilua aina asiakkaalle parhaiten sopivalla tavalla. Voimme esimerkiksi työskennellä pitkäjänteisesti visuaalisen viestinnän kehittäjänä, auttaa somekuvatuotannon hiomisessa sujuvaksi prosessiksi tai valmistella mediapankin hankintaa.  

Konsepti kiteyttää olennaisen

Konseptointi on meillä prosessi, joka toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa. Tärkeä osa konseptointia on työpaja, jossa keskustellaan asiantuntijoiden opastuksella ja tehdään harjoituksia.  Esim. kuvakonseptoinnissa ruoditaan olemassaoleva kuvamaailma, pohditaan strategian ja arvojen näkymistä visuaalisessa viestinnässä, sekä asetetaan tavoitteet tulevalle tekemiselle. Konseptoinnin lopputuloksena syntyy ohjeistus, joka on käytännön työkalu. Kuvakonsepti ohjaa yhtenäistä toimintaa ja opastaa kuvien käytössä eri kanavissa ja eri kohderyhmille. Konseptointi on keino sitouttaa viestijät toimimaan yhdessä sovitulla tavalla.

Koulutuksesta oivalluksia

Koulutamme asiakkaitamme kuvan, videon ja datavisualisoinnin hyödyntämisessä ja prosessien hallinnassa. Räätälöimme koulutukset aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Kouluttaudumme myös itse jatkuvasti ja tuomme ajankohtaisen tiedon asiakkaidemme hyödynnettäväksi. Keksin aamiaistapaamisissa kerromme mielenkiintoisista ilmiöistä ja annamme vinkkejä visuaaliseen viestintään.
 

Kiinnostuitko?

Please wait...

Keissit