Keissit

Metsä Fibren digitaalinen vuosikatsaus

Miten tehdään vuosikatsaus, johon kuka tahansa haluaa syventyä? Olemme jo useamman vuoden ajan suunnitelleet ja toteuttaneet Metsä Fibren sähköiseen vuosikatsaukseen visualisointeja, jotka helpottavat sisällön silmäilyä ja näyttävät tilastotiedon maallikkoystävällisessä muodossa.

 

Maailman suurimman markkinahavusellun tuottajan ja Suomen suurimman sahatavaran valmistajan Metsä Fibren digitaalinen vuosikatsaus on ollut Keksin työpöydällä jo useamman vuoden ajan.

Ensimmäisellä kierroksella yhteistyö haki vielä uomiaan, kun suunnittelimme ja työstimme vuosikatsauksen toteutusta. Seuraavina vuosina toteutus on sujunut aina vain jouhevammin, kun olemme päässeet hyödyntämään edellisinä vuosina tehtyä työtä ja käyttäjiltä saatua palautetta. 

”Alun perinkin tavoitteenamme oli sähköinen toteutus, jota voimme hyödyntää useana vuonna. Halusimme myös, että vuosikatsausta voidaan kehittää vuosittain eteenpäin”, Metsä Fibren viestintäjohtaja Tiina Tassi vahvistaa.

Kunkin vuoden julkaisun jälkeen metsäfibreläiset ovat keränneet palautetta ja miettineet, miten vuosikatsausta voisi vielä parantaa. Meillä Keksissä on myös aina projektin startatessa nippu kehitysideoita koottuna.

”Jo toisella kierroksella raportti syntyi huomattavasti helpommin, kun moni teknisistä ratkaisuista oli jo valmiiksi mietitty, tehty ja testattu. Kehitimme yhdessä myös palaverikäytäntöjä ja projektin seurantaa. Kaikki pysyivät aiempaa paremmin kärryillä projektin etenemisestä ja seuraavista stepeistä. Se helpotti kaikkien työskentelyä”, Tiina kertoo.

 

 

Interaktio johdattaa syvemmälle aiheeseen

Johtavan puupohjaisten biotuotteiden valmistajan digitaalinen ja interaktiivinen vuosikatsaus on saanut kehuja selkeydestään ja helppokäyttöisyydestään.

”Vuosikatsauksen visuaalinen ilme on brändi-ilmeemme mukainen, ja tietojen ryhmittelymahdollisuudet ovat saaneet kiitosta. Olen tyytyväinen siihen, miten hyvin pystyimme hyödyntämään kerran tehtyä pohjaa ja kehittämään sitä edelleen”, Tiina iloitsee.

Interaktioiden kautta lukija voi halutessaan porautua syvemmälle itseä kiinnostavaan aiheeseen.

”Olennaisin viesti pitää olla nähtävillä heti. Jos on intoa ja mielenkiintoa, interaktion avulla samaan tilaan voi tuoda useita kerronnallisia tasoja”, Keksin informaatiomuotoilija Juuso Koponen avaa.

Interaktio toimii hyvin, kun tietoa on paljon ja lukijalle halutaan antaa nopea yleiskuva tai syventymisen mahdollisuus. Visuaalinen ilme pysyy kuitenkin raameissaan.

”Esimerkiksi Kestävä kehitys -sivulla voi tarkastella eri päästöjen kehitystä. Sivun rakenne pysyy silti kompaktina. Tilanne olisi eri, jos jokaisesta päästöstä olisi oma graafinsa”, Juuso selittää.

 

 

Hyvä visualisointi on yksinkertainen ja ymmärrettävä

Visualisoinnilla kikkailu ei ole itsetarkoitus. Jos pylväiden ja palluroiden tulkitseminen on liian vaikeaa, sisältö jää helposti lukematta.

”Hyvä visualisointi on tasapainoilua ilmaisuvoiman, nopean luettavuuden ja havainnollisuuden välillä. Lukijan ei pidä joutua käyttämään aikaansa visualisoinnin lukemisen opetteluun. Kohtalaisen yksinkertaiset ja suoraviivaiset tavat ovat nopein keino välittää tietoa”, Juuso sanoo.

Informaatiomuotoilijan sydän sykkii tilastotiedolle. Juuso kertoo lähestyvänsä tiedon muotoilua journalistin silmin. Journalisti on vastuussa siitä, että ihmiset saavat tietää, mitä yhteiskunnassa tapahtuu.

”Mietin ensimmäiseksi, miten saisin lukijan ymmärtämään, mikä tiedossa on olennaista. En niinkään sitä, että uudistaako se visuaalista kieltä. Visuaalisuus on vain väline”, Juuso toteaa.

 

 

Vuosi vuodelta helpompi ylläpitää

Vuosikatsauksen desktop-versioon on vuosien mittaan tullut myös kevyitä opasteita. Ne kertovat käyttäjälle, että aiheesta on saatavilla lisätietoa ja avaavat esimerkiksi videoita.

Vuosikatsauksen päivitykset kulkevat vielä Keksin kautta, mutta teknisesti päivitykset ovat jo asiakkaankin ulottuvilla.

”Vuosikatsauksen sisällöt on tallennettu taulukkolaskentatiedostoon, joka on kaikille tuttu työkalu. Ylläpidettävyyttä tullaan seuraavissa versioissa viemään pidemmälle. Tulevina vuosina asiakas voi halutessaan päivittää sisältöä vuosikatsaukseen myös itse”, Juuso ennakoi.


 

Yksi materiaali moneen käyttöön

Paperista vuosikatsausta Metsä Fibre ei teetä enää lainkaan. Digitaalinen versio sujahtaa näppärästi eri kanaviin, kuten someen, presentaatioihin ja verkkosivuille. Eri kieliversioista on myös erikseen taitetut PDF-versiot.

”Päädyimme hyvään kompromissiin monikanavaisuuden ja työmäärän välillä. Uskon, että teemme jatkossa myös projekteja, joissa monikäyttöisyys on mietitty vielä syvemmälle sivuston rakenteeseen”, Juuso lisää yleisesti.

Tiina Tassi kokee, että Metsä Fibre on saanut Keksiltä arvokasta apua ja asiantuntevia ideoita tiedon visualisointiin.

”Yhteistyö Keksin kanssa on ollut mutkatonta ja sujuvaa. Nyt keräämme palautetta edellisestä raportista, ja pian on jo aika miettiä, mitä uutta keksimme seuraavalle kierrokselle”, Tiina toteaa.
 

Keissin tiimi

Asiakasvastaava

Lotta Vaija

Tuottaja

Karoliina Ek

Informaatiomuotoilija

Juuso Koponen
Yhteydenottopyyntö