Keissit

Insinööriliitto

Keksi ja Buena toteuttivat yhdessä Insinööriliiton brändiuudistuksen. Asiakas on tyytyväinen kahden toisiaan täydentävän toimiston johdonmukaisesti rakentamaan kokonaisuuteen.

Insinööriliitto brändikuva


Kun Insinööriliitto ry halusi päivittää brändiään, Keksi ja Buena valikoituivat ammattiliiton kumppaneiksi. Perinteinen, vankka liittotoimija kaipasi kokonaisvaltaista uudistamista. Taustalla oli huolellisesti tehty strategiatyö, jonka pohjalta brändin raikastaminen oli luonteva käynnistää.

Ilmeuudistus esittää rohkeasti eteenpäin katsovan ammattiliiton, jolla on taustallaan hieno 100-vuotinen historia. Kaikki oli mahdollista uudistaa, mutta ilmeen peruselementit, suhdeviivaimen päästä johdettu tunnus ja voimakkaan violetti väri koettiin tärkeiksi ja jopa rakkaiksi.

"Visuaaliseen identiteettiin tehtiin päivitys, joka toi selkeyttä ja omaleimaisuutta säilyttäen samalla tunnistettavuuden ja jatkuvuuden”, kertoo Buenan AD Tomi Kujansuu.

”Vahva kuvamaailma luo tärkeän osan kokonaisvaltaiseen brändikokemukseen”, sanoo Keksin toimitusjohtaja Jenni-Justiina Niemi. Insinööriliitolle syntyi heti kuvamaailman uudistamisen myötä runsaasti uuden brändin mukaisia kuvia moninaisiin viestintätarpeisiin. Kuvat otti Keksin taitava Mika Pakarinen.
 

Insinööriliitto brändikuva
Insinööriliitto brändikuva

Keksi ja Buena työstivät yhdessä asiakkaan kanssa myös vaikuttamisen strategiaa. Sen jalkautus aloitettiin uudistamalla esitteet, jotka ovat jäsenten ensimmäinen kosketus liittoon. Uudistuksen soveltaminen käytännössä jatkui pitkin vuotta.

”Insinööriliitossa oli hyvin linjattu strategia, mutta se ei näkynyt markkinointiviestinnässä. Oli siis rakennettava silta strategian ja viestinnän väliin. Merkittävää liittotoimijan viestinnässä on kaksijakoinen rooli, sillä liiton viestin rooli ja tavoitteet ovat erilaiset jäsenille ja päättäjille”, kertoo Buenan strategi Ulla Koho.

Insinööriliiton markkinointisuunnittelija Saara Erikssonin mukaan kuvamaailmassa on otettu iso harppaus eteenpäin. Ilmeeseen on oltu erittäin tyytyväisiä ja vaikuttamisen strategia on avannut uusia näkökulmia markkinointiviestintään.

”Keksin ja Buenan yhteistyö on toiminut hyvin! Uskon, että toimintatapa on tuonut sisältöön ekstraa ja on jopa enemmän kuin osiensa summa”, Eriksson sanoo.
 

Insinööriliitto brändikuva
Insinööriliitto brändikuva

Pieninä ja ketterinä toimistoina Keksi ja Buena ovat erittäin kilpailukykyisiä yhdistäessään voimansa, mutta silti henkilökohtaisuus ja asiakkaasta huolehtiminen säilyvät.

”Olemme samanhenkisiä toimistoja ja jaamme yhteiset arvot työn tekemisen tavoista. Buena hallitsee digimarkkinoinnin, konseptisuunnittelun ja designin. Yhdistettynä osaamisemme tekevät meistä tiimin, jolta löytyy ratkaisu asiakkaiden vaativimpiinkin hankkeisiin”, kiteyttää Keksin Jenni-Justiina Niemi.

Insinööriliiton projekti on loistava esimerkki modernista ja tehokkaasta kumppanimallista. Toimistojen tehtävänä on luoda asiakkaalle mahdollisimman paljon lisäarvoa. Tämä onnistuu vain, kun asiakkaan ja toimistojen välillä on täysi luottamus ja arvostus toistensa ammatillisesta osaamisesta.
 

Insinööriliitto brändikuva Insinööriliitto brändikuva
Insinööriliitto brändikuva Insinööriliitto brändikuva

Visuaalisten materiaalien välittämillä tunteilla, niiden laadulla ja yhdenmukaisuudella on nykyään entistä merkittävämpi rooli mielikuvien luomisessa, kun kuvien, videoiden ja infograafien osuus viestinnässä on kasvanut. Keksin ja Buenan yhteistyö auttaa sekä tekijätoimistoja että asiakasta korottamaan viestinnän laatua entisestään.

”Odotamme innolla seuraavaa projektia, jossa voimme yhdistellä osaamistamme asiakkaan tarpeet parhaiten ratkaisevaksi kokonaisuudeksi”, toteavat Buenan Ulla Koho ja Keksin Jenni-Justiina Niemi yhteen ääneen.
 

Insinööriliitto brändikuva
Insinööriliitto brändikuva
Insinööriliitto brändikuva
Yhteydenottopyyntö

Keissin tiimi

Asiakasvastaava

Jenni-Justiina Niemi

Tuottaja

Kaisa Hatakka

Valokuvaaja

Mika Pakarinen

Assistentti

Julia Paajanen

Assistentti

Jesse Pohjonen

Meikkaaja

Satu Arvo

Meikkaaja

Anne Flink

Asiakasvastaava

Suvi Rusanen

Tuottaja

Aino Sirkesalo