Palvelut

Animaatio

 

Animaatio kiteyttää ja konkretisoi

Animaation avulla voidaan havainnollistaa asioita, jotka eivät ole tavallisesti näkyvillä. Animaatio voi kaivautua maan alle, sukeltaa moottorin sisälle, tai tehdä abstraktista ja aineettomasta asiasta kuten organisaation muutoksesta näkyvää ja ymmärrettävää. Animaatio on tehokas keino esittää eri asioiden välisiä suhteita tai erilaisten muuttujien vaikutuksia ympäristöönsä, ilman arkitodellisuuden ja kameroiden rajoituksia. Animaation tuotanto onnistuu sujuvasti ilman näyttelijöitä, kuvauspaikkoja, kuvauskalustoa tai edes kasvokkaisia tapaamisia. 

 

Kiteytystä ja oivalluksia

Taidokkaasti laadittu animaatio kiteyttää viestin ja antaa katsojalle mahdollisuuden oivaltaa tai oppia jotain uutta. Usein animaatioon liitetään kuvan lisäksi selittävää puhetta, musiikkia tai muuta ääntä, jolloin kuvan ohella katsojan huomio saadaan keskitettyä siihen, mikä kokonaisuuden hahmottamisessa on tärkeää. Visualisointi tuo piilossa olevat rakenteet ja asiayhteydet katsojan nähtäville, ja kertoja tuo faktat pureksittaviksi. 

 

Rinnakkaismateriaalit aktiiviseen käyttöön

Me keksiläiset huolehdimme, että valmiit animaatiot ja niistä tuotetut kieliversiot, somenostot ja still-kuvat ovat asiakkaan käytettävissä kaikissa eri markkinointiviestinnän tarpeissa ja kanavissa. Teemme tuotannosta aina selkeän kustannusarvion ja räätälöimme tuotannon kullekin asiakkaalle juuri sopivaksi. Tuotetuilla animaatioilla on vapaa käyttöoikeus asiakkaan eri kanavissa rajoittamattoman ajan.

 

Projekti etenee etänä tai läsnä – kummin vain sujuu

Toteutamme animaatiot yhdessä kumppanimme Videotiivisteen kanssa. Erikoisosaamistamme on monimutkaisten viestien kiteyttäminen haluttuun, ymmärrettävään muotoon. Olemme kehittäneet tiedonkeruuseen erinomaisen prosessin, jota voidaan toteuttaa kasvokkaisina tapaamisina, etätyöskentelynä tai näiden yhdistelmänä. 

Laadukas, taiten laadittu ja ytimekäs animaatiovideo kestää aikaa ja on tarvittaessa muokattavissa jälkikäteen asian tai viestintätarpeiden muuttuessa.

 

 

Pyydä tarjous

Please wait...

Keissit