Keissit

Luona

Sote-alan yritys Luonalle tehtiin inhimillisyyttä ja turvallisuutta
huokuvia brändikuvia. Ensimmäistä kuvatuotantoa täydennettiin
myöhemmin samana vuonna, joten kuvista syntyi monikerroksinen ja hallittu kokonaisuus.

Luona brändikuva


Sosiaali- ja terveysalan yhtiö Luonan ilme uudistettiin ja samalla tuli ajankohtaiseksi palveluja kuvaavien brändikuvien tarve. Keksi toteutti yhdessä Werkligin kanssa brändikuvasarjan, jonka rooli oli viestiä huolenpitoa, lämpöä ja arjen hyvää oloa yrityksen palveluiden kautta.

Luonan palveluita ovat muun muassa sosiaali- ja terveysneuvonta, tuettu asuminen, terveysvalmennus ja kriisimajoitus. Keksin mallipankista löytyi Luonan brändiin sopivat, asiakaskuntaa esittävät mallit, jolloin myös arkaluontoisia aiheita kuvittamaan saatiin aitoja ihmisiä. Kahden kuvauspäivän aikana kuvattiin lisäksi Luonan omaa henkilökuntaa työn äärellä.

Yrityksen toimintaan kuuluu olennaisesti asiakkaan tukeminen eri elämäntilanteissa ja turvallisuuden tunteen luominen, joten kuvissa haluttiin näyttää inhimillisyyttä ja luottamusta luonnollisella tavalla, ilman turhaa imelyyttä. Kuvaaja Mikko Vähäniitty tavoitti hienosti kuviin haetun pelkistetyn ja ihmisläheisen tyylin.
 

Luona brändikuva
Luona brändikuva

”Päällimmäisenä projektista jäi mieleen yleinen selkeys asioiden hoitamisesta. Perään ei tarvinnut liiemmin kysellä ja aikataulut pitivät”, sanoo Luonan markkinoinnista vastaava Miia Haavisto.

 

"Yhteistyö Keksin kanssa onnistui hienosti. Hommat hoidettiin kuten oli sovittu ja joustoa löytyi sitä tarvittaessa. Yhteydenpito oli nopeaa ja kaikki Keksin ihmiset olivat mukavia sekä 100% ammattilaisia."

 

”Huomasimme, että ei kannata yrittää ympätä kaikkia kuvatarpeita yhteen kuvaukseen vaan teemoittaa ja ajoittaa kuvauksia vuosikellon mukaisesti. Käytön myötä tunnistaa hyvin lisätarpeita ja pikkuhiljaa kuvamaailmaa kasvattamalla syntyy hallitusti hyvä kokonaisuus”, Haavisto kertoo.

Keksin ja Luonan yhteistyö jatkui, kun kuvamaailmaa täydennettiin uudella kuvatuotannolla. Tällä kertaa kuvia tarvittiin etenkin viestintä- ja rekrytointikäyttöön.
 

Luona brändikuva Luona brändikuva
Luona brändikuva Luona brändikuva

Eri vuodenaikaan otetut kuvat nivoutuivat hyvin aiemmin kuvattuun sarjaan, jolloin Luona sai käyttöönsä monipuolisen ja kerroksellisen kuvakokonaisuuden.

 

”Kuvilla on vahva ja vaikuttava rooli brändiviestinnässä.
Siksi pitkäjänteinen yhteistyö hyvän kumppanin kanssa on arvokasta.”

 

Brändikuvien lisäksi Luonan henkilöstökuvat uusittiin. Henkilöstökuvia on kuvattu lisää sitä mukaa, kun uusia työntekijöitä on aloittanut yrityksessä. Kuvia ovat ottaneet Suvi-Tuuli Kankaanpää ja Elina Manninen. Tunnistettava ilme ja iloinen asenne näkyy läpi sarjan!
 

Luona henkilökuva
Luona henkilökuva
Yhteydenottopyyntö

Keissin tiimi

Asiakasvastaava

Jenni-Justiina Niemi

Tuottaja

Kaisa Hatakka

Valokuvaaja

Mikko Vähäniitty

Valokuvaaja

Elina Manninen

Stylisti

Pia Hollo

Meikkaaja

Anne Flink

Asiakasvastaava

Suvi Rusanen

Tuottaja

Aino Sirkesalo