Keissit

Informaatiomuotoilun ostajan muistilista

Informaatiomuotoilu on tarkkaa, herkkää ja erityisosaamista vaativaa hommaa. Kokosimme tähän oleellisimpia asioita, joita kannattaa huomioida, pyytää tai jopa vaatia, kun hankkii informaatiomuotoilua. Ja mitä asiakkaamme YTN kokee saaneensa juuri Keksin kanssa tehdystä yhteistyöstä.

YTN-data kokoaa Ylemmät Toimihenkilöt YTN:n jäsenliittojen työmarkkinatutkimukset yksityiseltä sektorilta. YTN-data on tärkeä tausta-aineisto YTN:n toiminnassa. Sen avulla tutkimustietoa saadaan laajemmin julki ja käyttöön selkeässä muodossa. Keksi on suunnitellut ja toteuttanut YTN-datan digitaalisen version vuodesta 2021 alkaen.
 

 

 

Sisällön ymmärrys

Tiedon visualisoinnin ensisijainen tarkoitus on välittää ja tukea esitettävää sisältöä. Vasta kun ymmärtää tarkasti, mitä halutaan viestiä, voi suunnitella ja toteuttaa tiedonvälitykseen parhaiten sopivat visuaaliset keinot.

”Keksin osaaminen informaatiomuotoilussa oli huippua, ja tekijöillä oli hyvä ymmärrys myös tutkimus- ja tilastotiedon havainnollistamiseen liittyvistä erityispiirteistä. Lopputulos on selkeä ja havainnollinen. Olemme todella tyytyväisiä!” sanovat Paula Hämäläinen, YTN:n viestintäkoordinaattori, ja Tuunia Keränen, YTN:n tutkimusryhmän vetäjä.

YTN-datasta on kaksi versiota. Julkinen versio on kaikille avoin ja löytyy YTN:n verkkosivuilta. Sitä voivat käyttää kaikki, joita kiinnostaa tutkittu tieto liittyen asiantuntija- ja esihenkilötyötä tekevien palkkoihin ja työoloihin. YTN-dataan on kerätty usean liiton tutkimustiedot, joten sitä kautta saa käyttöönsä laajan datan omalta alaltaan.

 

Helppo käytettävyys

Kun informaatio on jäsennelty selkeästi ja esitetty helposti hahmotettavassa muodossa, käyttäjät voivat hyödyntää tietoa helposti ja tehokkaasti. Selkeästi esitetty tieto vähentää sekaannusta ja tekee tiedon löytämisestä ja ymmärtämisestä vaivatonta.

”Meillä oli haasteena, miten tuomme tutkimustiedon laajempaan käyttöön nykyaikaisessa ja helpossa muodossa. Ja toki myös henkilöstöedustajillemme ja YTN:n toimijoillemme. On erittäin hyödyllistä, että YTN-datasta saa kuvioita esimerkiksi PowerPoint-esityksiin ja viestintään.

Käyttäjätunnusten takana oleva toinen versio onkin tarkoitettu YTN-toimijoiden käyttöön ja siitä löytyy tarkempaa toimialakohtaista tietoa. YTN-toimijat ovat YTN-liittojen työntekijöitä, jotka tarvitsevat tietoa omassa työssään, esimerkiksi työehtosopimusneuvottelujen tueksi. 

”Dataa hyödyntävät meidän neuvottelijamme – heillä on YTN-datan avulla hyvä aineisto keskustella alan tilanteesta. YTN-datalla tehdään myös YTN:n työtä tunnetuksi, ja hyödynnämme YTN-datan tietoja YTN:n viestinnässä niin yleisesti kuin alakohtaisesti.”
 

 

 

Tekninen sujuvuus

”Halusimme kumppanin, joka täyttää meidän tekniset tarpeemme ja on luotettava. Etsimme kumppania, jolla on nykyaikaista osaamista sähköisessä maailmassa. Keksillä oli meidän tarpeisiimme toimivin tekninen ratkaisu valmiina ja he myös koodaavat itse.”

Responsiivisuus, tekniset rajoitukset, eri selainten ja käyttöjärjestelmien välinen yhteensopivuus, tietoturva, sisältöjen optimointi, käyttökokemus, saavutettavuus… Jotta informaatiomuotoilu ei tyssää tekniikkaan, pitää jo suunnitteluvaiheessa huomioida monta asiaa! Kannattaakin valita sellainen kumppani, jolla on ennestään vankka ja monipuolinen kokemus informaatiomuotoilusta.

 

Havainnollistavuus

Meillä Keksissä on kykyä esittää monimutkaisia tai abstrakteja tietoja visuaalisesti tai selkeästi ymmärrettävällä tavalla. Informaatiomuotoilun tavoitteena on tehdä tieto helpommin hahmotettavaksi ja ymmärrettäväksi vastaanottajalleen. Toteutuksissa pyrimme aina selkeyteen ja visuaaliseen houkuttelevuuteen, jotta vastaanottajan on helppoa hahmottaa, ymmärtää ja sisäistää tietoa. Havainnollisuudella pyritään myös vähentämään mahdollisia väärinymmärryksiä ja lisäämään muistettavuutta.

”Olemme todella tyytyväisiä lopputulokseen! Se on selkeä ja havainnollinen. Keksin osaaminen informaatiomuotoilussa oli huippua, ja tekijöillä oli hyvä ymmärrys myös tutkimus- ja tilastotiedon havainnollistamiseen liittyvistä erityispiirteistä.”

”Suosittelemme informaatiomuotoilua sellaiselle toimijalle, jolla on halua jakaa tietoa ymmärrettävämmässä muodossa. Esimerkiksi järjestöille tämä on hyvä ratkaisu pitkien tekstiraporttien sijaan.”
 

 

 

Saavutettavuus

Saavutettavuusmääräysten tavoitteena on mahdollistaa verkkosisältöjen käyttö näkö- ja muille vammaisille, ikäihmisille ja muille, joilla on vaikeuksia visuaalisten yksityiskohtien hahmottamisessa tai tavanomaisten päätelaitteiden ja -ohjelmien käytössä. Suurin osa saavutettavuuskriteereistä liittyy visualisointien tekniseen toteutukseen, mutta jotkin määräyksistä koskevat myös ulkoasua.

EU:n saavutettavuusdirektiivi ja laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellyttävät, että kaikkien julkisen sektorin organisaatioiden verkkopalveluissa julkaistavan sisällön tulee täyttää WCAG 2.1 -käytettävyysohjeistuksen A- ja AA-tason kriteerit. Viranomaisten lisäksi määräys koskee esimerkiksi kuntien ja valtion kokonaan omistamia osakeyhtiöitä ja yksityisistä yrityksistä pankkeja, vakuutusyhtiöitä, vesi- ja energia-alan palveluntarjoajia sekä monia sosiaali- ja terveyspalveluyrityksiä ja liikennepalvelujen tarjoajia.

Saavutettavuus ei ole vain mekaanista sääntöjen tai ohjeiden soveltamista, vaan eri käyttäjäryhmien tarpeiden, organisaation brändin, teknisten reunaehtojen ja muiden tekijöiden yhteensovittaminen vaatii luovaa erityiosaamista. Tätä osaamista yhdistettynä vankkaan kokemukseen tarjoamme asiakkaidemme käyttöön jatkuvasti. 

”Saavutettavuus otettiin hyvin huomioon esimerkiksi kuvioiden väreissä. Olemme tyytyväisiä, miten hyvin YTN:n graafisesta ohjeistosta ja toiveista napattiin kiinni.”
 

 

 

Päivitettävyys

”YTN-data on suunniteltu niin, että uudet tiedot päivitetään kerran vuodessa. Myös historiatietoa jää näkyviin, mikä on hyvä juttu.” 

Keksi on tuottanut asiakkailleen myös sellaisia toteutuksia, joita on mahdollista päivittää vaikka jatkuvasti. Oleellista on miettiä jo projektin alkuvaiheessa lopputuloksen päivitettävyyden tarve, vastuut, päivitysten tekninen toteutus ja päivitysprosessin sujuvuus.

 

Tarvetta lisämausteille? 

Informaatiomuotoiluun voidaan liittää lähes mitä tahansa visuaalisia ja toiminnallisia lisämausteita. Mutta mitään ei pidä lisätä vain koristelun tai huvin vuoksi. Animaatioille, hakutoiminnoille tai interaktiviisuudelle on kuitenkin ehdottomasti paikkansa! Parhaimmillaan ne herättävät tiedon henkiin, auttavat tiedon välittämisessä ja ymmärtämisessä sekä kiinnittävät sopivasti huomiota. 

Keissin tiimi

Asiakasvastaava

Jenni-Justiina Niemi

Tuottaja

Pia Hollo

Informaatiomuotoilija

Juuso Koponen

Informaatiomuotoilija

Mikko Airikka

Informaatiomuotoilija

Laura Koivunen-Niemi