Uutinen

Visuaalisesta viestinnästä hyötyvät kaikki

Kauppalehti kirjoitti 23.7.2022, että sosiaali- ja terveysministeriö olisi ostanut vuonna 2021 Keksi Agencyltä viestintäpalveluita yli 150 000 eurolla. Väite ei pidä paikkaansa, vaan tämä luku on kuuden vuoden (2021–2027) mittaisen sopimuskauden hankintojen enimmäissumma. Vuonna 2021 ministeriö tilasi hankintasopimuksen puitteissa töitä 1 419 eurolla ja vuoden 2022 aikana tilauksia on tehty tähän mennessä 7 986 eurolla.

Hankintasopimus koskee informaatiomuotoilun palveluita sosiaaliturvauudistusta valmistelevan parlamentaarisen komitean työn tueksi. Informaatiomuotoilu tarkoittaa tiedon visuaalisen esitysasun selkiyttämistä. Sen avulla jäsennetään esimerkiksi juuri suomalaisen sosiaaliturvan monimutkaista kokonaisuutta sekä parlamentaarisen komitean päättäjille että ulkoisille sidosryhmille kuten järjestöille, tutkijoille, medialle ja suurelle yleisölle.

Visuaalisuus on vahvasti läsnä kulttuurissamme. Se voi vedota niin järkeen kuin tunteisiinkin, havainnollistaa ja viihdyttää. Visuaalinen viestintä jäsentää asioiden suhteita toisiinsa, helpottaa tiedon omaksumista, ohjaa katsojaa ja antaa mahdollisuuden samastumiseen. Keksi tuottaa monenlaisia visuaalisen viestinnän materiaaleja niin viranomaisten kuin yksityisten terveys- ja hyvinvointipalveluiden tuottajienkin käyttöön. Toimimme avoimesti ja vastuullisesti ja haastamme asiakkaitamme viisaaseen rahan ja ajan käyttöön.

Mielestämme vastakkainasettelu yksityisen ja julkisen sektorin välillä on turhaa. Molemmat hyötyvät visuaalisen viestinnän mahdollisuuksista ja siihen tehdyt investoinnit yleensä maksavat itsensä nopeasti takaisin.

 

Jenni-Justiina Niemi
Toimitusjohtaja, visuaalisen viestinnän asiantuntija

Juuso Koponen
Informaatiomuotoilija, datajournalisti, kouluttaja

 

 

 

Ylläoleva vastine lähetettiin Kauppalehteen 17.8., mutta sitä ei julkaistu. Sen sijaan Kauppalehden juttua korjattiin 18.8. Alkuperäisessä jutussa luki näin:

Lindénin heittoon voi vastata kysymällä, kuinka paljon oltaisiin saatu terveyskeskuskäyntejä, jos sosiaali- ja terveysministeiö ei olisi ostanut viime vuonna 151 736 eurolla viestintäpalveluita Keksi Agencyltä, joka on erikoistunut visuaaliseen kerrontaan.