Naisjohtajien ja nuorten tapaamiset


Ole mukana mahdollistamassa nuorten ja johtoasemissa olevien
naisten avointa keskustelua ilmoittamalla yrityksenne mukaan
naisjohtajien ja nuorten kohtaamisiin. 
 

Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen
Pakollinen