Keissit

Verohallinto

Verohallinnon viestinnässä halutaan elää ajassa, mielellään vähän etukenossa. Tieto pitää muotoilla niin, että sitä on mielekästä vastaanottaa ja helppoa ymmärtää. Niinpä Verohallinnon kulloisestakin kuluneesta vuodesta kertovat luvut on puettu mahdollisimman havainnolliseen ja monikäyttöiseen muotoon. 

Keksin palvelut

Informaatiomuotoilu

 

 

Keksi on luonut Verohallinnon tilastografiikoille uuden, aiempaa selkeämmän ja Verohallinnolle ominaisen visuaalisen muodon, joka herää henkiin animoinnilla. Informaatiomuotoilut on toteutettu niin, että niitä on mutkatonta päivittää vuosittain uusilla luvuilla. Toteutukset toimivat sekä animoituina että staattisina monipuolisesti Verohallinnon viestinnän eri tarpeissa ja kanavissa.

”Kaiken taustalla on tavoite paremmasta asiakaspalvelusta”, korostaa Verohallinnon viestintäsuunnittelija Hannele Lotsari-Coffeng. ”Yhtäältä olemme jo pidempään nähneet visuaalisuuden kasvavan merkityksen kaikessa viestinnässä. Ja toisaalta tuottamamme datamassat ovat monimutkaisia. Joten luonteva askel oli miettiä, miten saamme kaiken oleellisen informaation suhteellisen nopeasti silmäiltävään, ymmärrettävään ja monissa eri kanavissa toimivaan muotoon.”

Verohallinnossa on oivallettu kokeilu kerrallaan, mikä esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa uppoaa vastaanottajiin, saa hyvää näkyvyyttä ja lähtee leviämään. Mitä kaikkea monipuolisella ja Suomen mittakaavassa todella kattavalla datalla voidaankaan tehdä, kunhan tietomassat saadaan puettua oikeanlaiseen muotoon ja kaikki erilaiset kieliversiotarpeet huomioidaan heti alusta saakka.

”Tämä on sitä jatkuvaa kehittämistä, mitä viestinnän lisäksi kaikilla muillakin osa-alueilla Verohallinnossa pyritään tekemään. Kehittymiseen tarvitaan oikea asenne, paljon fundeeraamista ja hyvät kumppanit. Olemme oppineet matkan varrella paljon!” Hannele Lotsari-Coffeng sanoo.

 

 

Verohallinto informaatiomuotoilu
Verohallinto informaatiomuotoilu


Vastaanotto uusille, visuaalisesti herkullisille ja monikielisille informaatiomuotoiluille on ollut todella hyvä ja innostunut.

”Kuvat ja animoinnit on tallennettu Verohallinnon intraan helposti löydettäviksi, jotta ne ovat koko hallinnon aktiivisessa käytössä ja hyödynnettävissä. Ja ehkä jonkinlaiseksi palautteeksi voi jo tässä vaiheessa laskea sen, että sometiimimme toteuttamat twiittiketjut ovat lähteneet tosi kivasti leviämään sekä suomen- että englanninkielisillä kanavillamme. Suuren yleisön suosion ohella valtionhallinnon korkeiden virkamiesten ’tykkäämiset’ ovat meille todella positiivisia signaaleja”, Hannele Lotsari-Coffeng kertoo.

Tuoreet vuosittaiset informaatiomuotoilut toteuteetaan Verohallinnolle ennakoivasti ja ripeästi. Kaikki työ tehdään valmiiksi jo vuodenvaihteessa edellisvuosien numeroarvoilla, ja kun tuoreet luvut saadaan valmiiksi, kokonaisuudet päivitetään ja julkaistaan parissa päivässä.

”Meille on tärkeää, että yhteistyökumppaneillamme on ideaa, freesiä otetta ja hyvää draivia tekemisessä. Keksillä oli lisäksi näkemystä siitä, mikä tiedon visualisoinnissa toimii ja mikä ei. Keskustelu oli alusta saakka vuorovaikutteista: keksiläiset eivät vain odottaneet tehtävänantoa, vaan antoivat oman osaamisensa peliin. Kun oma aika on työssä kortilla, tällaista huolellista perehtymistä ja toteuttamista osaa todella arvostaa. Oikeastaan saimme enemmän, kuin mitä osasimme alkuperäisessä briiffissä pyytääkään.”

 

 

Verohallinto informaatiomuotoilu
Verohallinto informaatiomuotoilu

Katso Verohallinnon tuorein vastuullisuusraportti

Lue lisää Keksin informaatiomuotoilupalvelusta

Yhteydenottopyyntö

Keissin tiimi

Asiakasvastaava

Lotta Vaija

Informaatiomuotoilija

Laura Koivunen-Niemi