Keissit

Työterveyslaitos

Ammattitaitoisella kuvatarpeiden kartoittamisella ja tarkalla kuvasuunnittelulla saadaan vastattua laajoihin ja kirjaviin kuvatarpeisiin tehokkaasti. Uudet kuvat ovat lisänneet Työterveyslaitoksen kuvankäyttöä tuntuvasti. 

Työterveyslaitoksen nettisivujen uusiutuessa tarve myös uusille kuville heräsi. Työterveyslaitos kilpailutti useamman yrityksen kuvien tuottajaksi, mutta Keksi osoittautui vahvimmaksi. Me Keksillä vakuutimme Työterveyslaitoksen siitä, että meidän kanssa työskennellessään he saavat todellista vastinetta rahoilleen ja hyvää palvelua. Kokonaisvaltainen palvelu ja tehokas projektinhallinta olikin Keksin vahvuus koko kuvatuotannon ajan.

Yhteistyö aloitettiin yhteisillä kuvatyöpajoilla, joissa kartoitettiin Työterveyslaitoksen kuvatarpeet: he toimivat hyvin laajalla kentällä, joten myös kuva-aiheiden määrä oli erittäin runsas ja kirjava. Kuvien käyttötarve oli myöskin vaihteleva aina nettisivuista esitteisiin ja presentaatioihin ja kuvat tulivat laajasti koko henkilöstön käyttöön.

 

”Oli tosi kiva tehdä yhdessä töitä”

Tarpeiden kartoituksen jälkeen aloitettiin tarkka suunnittelu ja kuvaukset toteutettiin useissa eri ympäristöissä pienyrityksistä suuriin tehdasympäristöihin ja rakennustyömaihin. Kuvissa haluttiin tuoda esille niitä ympäristöjä, jossa Työterveyslaitoksen asiantuntijat työskentelevät sekä suomalaista työelämää yleisesti.  

 

”Kuvat ovat tosi hienoja eikä niissä ole mitään teennäistä!”

 

Laajat kuvaukset toteutettiin tehokkaasti: yksi kuvatuotantopäivä Työterveyslaitoksen omissa tiloissa kattaen toimisto- ja laboratoriotyöskentelyn sekä yksi tuotantopäivä liikenteessä kattaen liikkuvan työn aiheet. Lisäksi eri yrityksissä, joissa Työterveyslaitoksen asiantuntijat työskentelevät, kuvattiin useita ns. repparikuvauksia eli kuvauksia, jossa kuvaustiimi on mahdollisimman pieni. Kuvissa esiintyy oikeita eri yritysten työntekijöitä, Työterveyslaitoksen omia työntekijöitä sekä Keksin tavismalleja. 

Uudet kuvat ovat lisänneet Työterveyslaitoksen kuvankäyttöä tuntuvasti. Aiemmin heidän käytössään olleet kuvat olivat suurimmaksi osaksi kuvapankkikuvia, mutta hyvien kuvapankkikuvien löytäminen on vaikeaa, sillä suomalaisen oloisia ihmiskuvia on vähän ja niiden yhdistäminen Työterveyslaitoksen omiin kuviin on haasteellista. 

 

"Nämä tähän mennessä kuvatut kuvat tekevät minut onnelliseksi. Niissä on jotakin ihanaa valoa, ilmaa, positiivisuutta ja elämää,  jota en osaa tämän tarkemmin määritellä.

Ne myös onnistuvat keskittymään olennaiseen ja kertomaan kuitenkin samalla paljon. Jotenkin niistä vain välittyy kaikki se, mitä pyydettiin, ja vähän enemmänkin.

Kiitos!"

 

Keissin lähde:
Ella Smeds, vastaava graafikko, Työterveyslaitos
Satu Lehtinen, tuottaja, Työterveyslaitos

Keissin tiimi

Asiakasvastaava

Jenni-Justiina Niemi

Tuottaja

Kata Niemi

Valokuvaaja

Elina Manninen

Assistentti

Pekka Rousi

Meikkaaja

Anne Flink