Uutinen

Visuaalista strategiaa järjestöille

Tänä keväänä Keksi käynnistää pilottihankkeen, jonka tarkoitus on auttaa järjestöjä kehittämään omaa visuaalista strategiaansa.

 

Keksin työpajassa järjestöt etenevät yhdessä, kukin omaa visuaalista strategiaansa työstäen. Kuvaaja: Elina Manninen

Visuaalinen viestintä on vahva tapa vaikuttaa ja toteuttaa organisaation strategiaa. Siksi myös järjestöjen hyvä miettiä viestintänsä visuaalisuutta saadakseen äänensä kuuluviin. Järjestöjen vahvuutena on voimakas arvopohja, jolle visuaalinen strategia on hyvä rakentaa.

Aloitamme toukokuussa 2018 järjestöille suunnatun visuaalisen strategian työpajamuotoisen konseptoinnin. Hankkeen aikana osallistuva järjestö luo perustan omalle visuaaliselle strategialleen.

Pilottihankkeessa kokeillaan yhteistyömuotoa, jossa edetään yhdessä, mutta kukin järjestö rakentaa omaa strategiaansa. Tällä tähdätään sekä kustannuksiltaan kohtuulliseen työskentelyyn että ennen kaikkea mahdollisuuteen oppia yhdessä ja oivaltaa!

"Järjestöt eivät suoranaisesti kilpaile keskenään, joten yhteistyöstä saadaan hyvin johdetussa työpajatyöskentelyssä lisäarvoa. Olemme sitä mieltä, että järjestöt ansaitsevat asiantuntijaosaamisemme käyttöönsä", sanoo Keksin toimitusjohtaja Jenni-Justiina Niemi.

Hankkeeseen otetaan mukaan 6–8 järjestöä ja osallistujia yhteisissä työpajoissa voi olla enintään 3 henkilöä / järjestö. Yhteisesti kokoonnutaan neljä kertaa: 8.5., 29.5., 11.9. ja 25.9. Lisäksi järjestöllä on Keksin asiantuntijoiden kanssa yksilöllinen kahden tunnin tapaaminen. Työpajojen välissä järjestössä tehdään itsenäisesti pohdintaa, etätehtäviä ja konseptin laadintaa. Näihin on hyvä varata työaikaa muutamia tunteja.

Pilottihankkeen hinta on 890€ + alv / järjestö.

 

Lisätiedustelut ja ilmoittautumiset Jenni-Justiina Niemelle jenni@keksiagency.fi

 

Keksi on kokenut visuaalisen strategian sparraaja ja olemme työstäneet asiakkaillemme lukuisia konsepteja. Keksillä on lisäksi vankkaa kokemusta julkishallinnon visuaalisen viestinnän tekemisestä ja kehittämisestä.