Uutinen

Kaipaako järjestösi visuaalisen viestinnän strategiaa?

Järjestöille suunnattu koulutuksemme saa jatkoa!

Käynnistämme uuden visuaalisen strategian työpajamuotoisen koulutuksen keväällä 2019.

Tavoitteena on, että koulutuksen aikana osallistuva järjestö luo perustan omalle visuaaliselle strategialleen. Koulutuksen aikana käydään läpi visuaalisen viestinnän lähtötilanne, tavoitteet ja tehtävä sekä käsitellään vuosisuunnittelua, budjetointia ja strategian jalkautusta käytännön työhön.

Koulutukseen otetaan mukaan 6 järjestöä ja osallistujia yhteisissä työpajoissa voi olla 1–3 henkilöä/ järjestö. Yhdessä kokoonnutaan neljä kertaa: 11.4., 9.5., 6.6. ja 29.8. Työpajojen välissä järjestössä tehdään itsenäisesti pohdintaa, etätehtäviä ja konseptin laadintaa. Näihin on hyvä varata työaikaa muutamia tunteja.

 

”Parasta olivat konkreettiset ideat työskentelyyn ja
 ratkaisuehdotukset järjestöille ajankohtaiseen
 aiheeseen eli kuinka tehdä visuaalisesti
 näyttävää materiaalia pienillä resursseilla.”
- Palaute pilottityöpajasta

 

Keksi on kokenut visuaalisen strategian sparraaja ja olemme työstäneet asiakkaillemme lukuisia konsepteja. Koulutuksessa käytetään yhteistyömuotoa, jossa edetään yhdessä, mutta kukin järjestö omaa strategiaansa tehden. Tällä tähdätään sekä kustannuksiltaan kohtuulliseen työskentelyyn että ennen kaikkea mahdollisuuteen oppia yhdessä ja oivaltaa!

Mikäli kiinnostuitte, ilmoittautukaa mukaan viimeistään 28.2.2019! Ryhmään valitaan 6 järjestöä. 
Keksillä on oikeus valita osallistujat, jotta ryhmä on mahdollisimman monipuolinen ja mahdollisilta eturistiriidoilta vältytään. Vahvistamme koulutukseen valitut järjestöt 1.3.
 

Haluatko lisätietoja? Ota yhteyttä jenni@keksiagency.fi 

Koulutuksen hinta on 890€ + alv / järjestö.

 

Lue edellisen koulutuksen osallistujien tunnelmia:
Työkaluja ja vauhtia visuaaliseen strategiaan

Ilmoittautuminen koulutukseen - Visuaalista strategiaa järjestöille