Hyveet taskussa

Osaatko kertoa, mitkä ovat kolme vahvinta hyvettäsi?


Tee Hyveet taskussa -testi. Testin myötä saat hyveesi järjestykseen ja voit kertoa meillekin ne kolme, joissa olet parhaimmillasi.

Hyvetesti on osa rakenteilla olevaa Hyveet taskussa -työkalua, jonka avulla jokainen työelämässä oleva tai sinne pyrkivä voi koko työuransa ajan arvioida ja kartoittaa omia hyveitään, ohjata kehitystään niissä ja kerätä varmennettuja kuvauksia hyveiden mukaisesta toiminnastaan. Työkalua kehittää eetikko Antti Kylliäinen ja sen on tarkoitus valmistua kesään 2018 mennessä.

Hyveet taskussa -testiin on koottu viisi määritelmää kahdestakymmenestä suomalaisessa työelämässä keskeiseksi todetusta yhteisöllisestä hyveestä eli yhteensä 100 väittämää. Vastaajan tehtävänä on kertoa, toimiiko näiden väittämien mukaisesti työssään ja työyhteisössään aina, lähes aina, usein, silloin tällöin vai harvoin. Määritelmät ovat satunnaisessa järjestyksessä eikä sitä, mihin hyveeseen mikäkin määritelmä liittyy, kerrota.

Tehtyään testin vastaaja saa tiedon siitä, missä hyveissä hän on vahvimmillaan ja missä taas on vielä eniten kehittymisen varaa. Vastauksen saamiseen saattaa mennä vähän aikaa, tässä vaiheessa kyselyn tulokset käsitellään vielä manuaalisesti.